Koop of verkoop uw huis tussen 1 juni 2017 en 30 september 2017 via Domvast en maak kans op een jaar lang gratis wonen.

 • Eén jaar lang geen huur- of hypotheek kosten
*Klik hier voor de uitgebreide actievoorwaarden.
 • Deze actie loopt van 1 juni 2017 tot en met 30 september 2017.
 • Deelname is alleen mogelijk door particuliere verkoop- en aankoopklanten van één van de Domvast vestigingen.
 • Deelname is alleen mogelijk voor woonlasten in Nederland.
 • De verkoop- (en/)of aankoopopdracht moet verstrekt zijn in de aktieperiode.
 • Deelname is niet mogelijk in combinatie met andere kortingen en/of akties.
 • Deelname aan deze aktie is gratis. Deelname vindt plaats door dit te vermelden in de Opdracht tot dienstverlening. Deze opdracht dient door de klant (deelnemer(s) en namens Domvast te zijn ondertekend.
 • De winnaar(s) ontvangt/ontvangen betaling van de netto rentelast tot maximaal € 5000,00 per jaar. Dit betreft de bruto rentelast minus fiscaal voordeel. Het betreft niet de aflossing of het spaardeel van de hypotheeklast.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Indien de netto rentelast lager is dan € 5000,00 per jaar wordt dit lagere bedrag uitbetaald.
 • De winnaar(s) dient/dienen de hypotheekofferte waaruit een en ander wordt afgeleid te overleggen én de ingeschreven hypotheekakte mbt die offerte, als bewijs voor de netto rentelast.
 • Indien de winnaar(s) een verkoopklant is/zijn die na verkoop gaat/gaan huren ontvangt/ontvangen de winnaar(s) de netto huurlast tot maximaal € 5000,00 per jaar. De winnaar(s) dient/dienen de huurovereenkomst te overleggen als bewijs.
 • In het geval de winnaars een verkoopklant zijn die na verkoop ieder eigen netto woonlasten hebben, ontvangt ieder maximaal de helft van het maximaal te winnen bedrag ad € 5000,00. (voorwaarde is dat ieder een netto woonlast heeft en deze wordt aangetoond als hiervoor omschreven).
 • Uitbetaling vindt plaats in gelijke termijnen waarin de netto rentelast (of eventueel huurlast) dient te worden voldaan.
 • Uitbetaling vindt plaats aan de winnaar(s).
 • Uitbetaling vindt niet eerder plaats dan nadat de opdracht aan Domvast is afgerond en de factuur voor verkoop/aankoop is voldaan.
 • Verkoopklanten die willen deelnemen betalen de reguliere opstartkosten na ontvangst van de betreffende factuur en een courtage van minimaal 1.3% (inclusief BTW).
 • Aankoopklanten die willen deelnemen betalen het minimale tarief van € 1500,00 (inclusief BTW).
 • Per verkoop of aankoop kan 1 keer worden deelgenomen. (twee of meer verkopers of twee of meer aankopers vormen gezamenlijk 1 deelname).
 • Een klant die verkoop- en aankoopklant is en aan beide voornoemde voorwaarden voldoet kan twee keer deelnemen.
 • Deelnemers geven toestemming dat Domvast foto's van de winnaar(s), hun verkoop-/aankoopwoning gebruikt voor alle vormen van marketing, zowel online als in print.
 • Een winnaar waarvan de verkoop-/aankoopopdracht nog loopt blijft winnaar zolang die opdracht succesvol wordt afgerond (uitbetaling van de gewonnen prijs vindt niet plaats indien de opdracht na trekking wordt ingetrokken).
 • De trekking zal uiterlijk 15 oktober 2017 worden verzorgd door een notaris.
 • De winnaar ontvangt binnen twee werkdagen na trekking bericht van Domvast.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Werknemers van een van de Domvast vestigingen zijn uitgesloten van deelname.
 • Domvast kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze aktievoorwaarden gedurende de aktielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de aktie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • De persoonsgegevens die in het kader van deze aktie door Domvast worden verkregen worden alleen gebruikt door Domvast voor de betreffende aktie en deze worden niet verstrekt aan derden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Domvast.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.