Vastgoedbeheer

Inloggen Beheer Portaal

Domvast is voor het beheren van uw vastgoedportefeuille de beste keuze. Voor zowel particuliere als institutionele beleggers beheren wij objecten, zoals woningen, studentenhuisvestiging, winkelpanden en kantoren. Op hoofdlijnen hebben wij onze beheeractiviteiten onderverdeeld in administratief beheer, technisch beheer en commercieel beheer. Een modulaire opbouw, zodat u zelf de keuze hebt om het beheer gedeeltelijk dan wel volledig bij ons onder te brengen. Welke keuze u ook maakt. Door in te loggen op ons klantvriendelijke online verhuurderportaal, hebt u te allen tijde een volledig overzicht van de status van uw vastgoedportefeuille.

Administratief beheer

Hieronder vallen alle financiële zaken rond het beheer van uw vastgoed. Denk hierbij onder andere aan:

 • Innen van de huurpenningen.
 • Jaarlijks indexeren van de huren.
 • Begeleiding bij huurachterstand.
 • Voldoen van de lasten en servicekosten.
 • Bewaking van WOZ aanslagen en verzekeringspolissen.
 • Verzorgen van voor- en eindinspectie.
 • Contact met huurders.
 • Inspectie met gemeente m.b.t. onder andere huisvestigingsvergunningen.

Kosten administratief beheer: € 30,- incl. BTW per maand per object.

Technisch beheer

Hieronder vallen alle technische zaken. Denk hierbij aan:

 • Afhandeling kleine technische calamiteiten.
 • Coördinatie van en communicatie met service monteurs, loodgieters en aannemers.
 • Administreren en verrekenen van gemaakte kosten van service- en reparatie opdrachten met geïnde huurpenningen.
 • Regelmatige bouwkundige inspectie van het pand.
 • Opstellen van een onderhoudsplan en –begroting.
 • Technische rapportage van onderhoudswerkzaamheden.
 • Aanvragen onderhoudsoffertes bij aannemers.
 • Controle op opgedragen werkzaamheden en bij oplevering.

Kosten technisch beheer: € 40,- excl. BTW per maand per object.

Commercieel, technisch, administratief  beheer

 • Hieronder vallen alle commerciële aspecten, die ertoe bijdragen dat uw vastgoed optimaal wordt geëxploiteerd. Denk hierbij aan:
 • Ontwikkeling van verhuurbevorderende activiteiten.
 • Bewaking van expiratiedata huurcontracten.
 • Verzorgen van rendementsanalyses bij renovatie.
 • Begeleiding bij verhuur en verkoop van het object.

Kosten Commercieel, technisch administratief beheer: € 64,- incl. BTW per maand per object.

Neem voor een oriënterend gesprek over vastgoedbeheer geheel vrijblijvend contact met ons op.