Een taxatie in Utrecht verkrijgt u bij Domvast Makelaars. Onze taxateurs staan ingeschreven in het register van de NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) waardoor hun rapporten geaccrediteerd zijn door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Het NWWI ziet erop toe dat alle taxaties volgens duidelijke, uniforme normen verricht worden. Als de taxateur de benodigde gegevens verzameld heeft, stuurt hij of zij het rapport naar het NWWI. Het NWWI valideert vervolgens het taxatierapport, waardoor het rechtsgeldig wordt.

Taxatie Utrecht en omstreken

Het is wettelijk verplicht dat een taxatie in Utrecht uitgevoerd wordt door een taxatiekantoor in de buurt. Het taxatiekantoor moet in een straal van 10 – 30 kilometer om het te taxeren object liggen. Deze afstand verschilt per streek. Eén van onze medewerkers kan u onmiddellijk vertellen of uw huis getaxeerd kan worden door ons taxatiekantoor in Utrecht. We hebben verschillende vestigingen in de streek, dus we hebben een ruim werkgebied in Utrecht en omgeving.

Wanneer is een taxatie in Utrecht noodzakelijk?

Als u uw huis wilt verkopen, volstaat vaak een officieuze waardebepaling. Die gratis waardebepaling kunt u eenvoudig aanvragen bij onze makelaardij. Een officieel taxatierapport is echter vereist of aanbevolen bij onder meer:

  • Het aanvragen of oversluiten van een hypotheek. Zowel taxatiewaarde als aankoopprijs zijn van belang als u uw eerste hypotheek aanvraagt. Als later de waarde van uw woning aantoonbaar is gestegen, kunt u uw hypotheek verhogen voor het verduurzamen of verbouwen van uw woning. Overleg met uw belastingadviseur in hoeverre deze kosten aftrekbaar zijn.
  • Het bezwaar maken tegen de opgelegde WOZ-waarde. Als de belasting u ten onrechte te hoog aanslaat, kan een taxatie in Utrecht u misschien veel geld besparen.
  • Beleggingspanden. Met onafhankelijke taxatierapporten krijgen u, eventuele andere beleggers en de belastingdienst inzicht in de waarde van uw onroerend goed.
  • Renteherziening. Als u met een actueel taxatierapport kunt aantonen dat de waarde van uw woning gestegen is, geven veel hypotheekverstrekkers u een renteverlaging.
  • Een scheiding. Een taxatierapport is belangrijk bij een scheiding, met name als één van de ex-partners in het pand blijft wonen.

Domvast Makelaars voor taxaties Utrecht e.o.

Stuur het formulier op voor contact met onze taxateurs in Utrecht voor een taxatie van uw huis of bedrijfspand. Langskomen op de Amsterdamsestraatweg 562 in Utrecht of mailen naar info@domvast.nl mag natuurlijk ook. Liever bellen? Bel ons dan nu op 030-2230231 voor een afspraak!